Languages

Nastava kod dr. sc. Rafaele Božić - 30.9. - 2.10.

Prof. dr. sc. Rafaela Božić će održati nastavu iz Morfologije 2, Sintakse složene rečenice i Leksikologije ruskog jezika od ponedjeljka 30. rujna do srijede 2. listopada prema sljedećem rasporedu:

 

Ponedjeljak 30.9.
15-16:30 Morfologija 2 - učionica 30
16:45-18:15 Sintaksa složene rečenice - učionica 30
18:15-19:45 Leksikologijaruskog jezika - učionica 30

utorak 1.10.

8-9:30 Morfologija 2 - učionica 30
11:30-13 Sintaksa složene rečenice - učionica 30
13-15 Leksikologija ruskog jezika - učionica 30

srijeda 2.10.
15:15-16:45 Morfologija 2 - amfiteatar 12
16:45-18:15 Sintaksa složene rečenice - amfiteatar 12
18:15-19:45 Leksikologija ruskog jezika - amiteatar 12

Studijske grupe