Languages

Etika nastavničkih profesija - obavijest za studente II. god. dipl.

Studenti (i izvanredni)  koji će slušati navedeni kolegij neka se jave na mail asistentu:

toni.herceg@ff.sum.ba

sa sljedećim podatcima: 

a) ime i prezime

b) studijska kombinacija

 

Studijske grupe