Languages

Rezultati ispita - Socijalna psihologija (27.09.2019)

Rezultati dekanskog roka – Socijalna psihologija (SR)

Ispit, koji je održan 27.09.2019., položila je:

•   6036  (2)

N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe