Languages

Teorije nacije i nacionalizma - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanoga 2.10.2019.

 

Položili su sljedeći studenti:

 

Damir Juka

Tomislav Soldo

Mate Bandić

Anja Stipinović

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

 

Studijske grupe