Languages

Rezultati iz kolegija Latinski jezik (opći kolegij) 2

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK (OPĆI KOLEGIJ) 2, ODRŽANOG 8.9.2014.

DRUGI KOLOKVIJ

POLOŽILI SU:

Bojčić, Mateo 68 b.

Tomić, Marija 62 b.

Vlašić, Katarina 91 b.

NISU POLOŽILI:

Golemac, Anita 35 b.

Puljić, Pero 42 b.

Sesar, Ivana 56 b.

CIJELI ISPIT

POLOŽILI SU:

Groznica, Marija 71 b.

NISU POLOŽILI:

Alilović, Ivan 0 b.

Artuković, Martin 0 b.

Bevanda, Danijela 48 b.

Čepo, Patricija 14 b.

Čović, Ivan 35 b.

Lovrić, Luka 19 b.

Odak, Antonela 56 b.

Upis ocjena i usmeni dio ispita za jednopredmetne studije održat će se u četvrtak, 11.9.2014., u 10 sati.

                                                                                                            doc. dr. sc. Luciana Boban

 

Studijske grupe