Languages

prof. Polina Korolkova - obavijest o nastavi

Prof. Polina Korolkova će održati nastavu od 4. do 6. studenoga prema sljedećem rasporedu:

 

Morfologija 2

ponedjeljak 4.11. od 15 do 16:30h

utorak 5.11. od 16:30 do 18h

 

Leksikologija ruskog jezika

utorak 5.11. od 15 do 16:30h

srijeda 6.11. od 15 do 16:30h

 

Suvremena ruska književnost 1

ponedjeljak 4.11. od 16:30-18h

srijeda 6.11. od 16:30-18h

Studijske grupe