Languages

Logika 1 i 2 - rezultati ispita održanog 30. 10. 2019.

Pismeni ispit iz kolegija Logika 1 održan 30. 10. 2019. položili su:

Popović, Nikolina

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 30. 10. 2019. nitko nije položio.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 4. 11. 2019. u 11:00h.

Termin usmenoga ispita bit će naknadno objavljen.

 

Studijske grupe