Languages

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i Informatika i statistika (8.9.2014.)

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika (8.9.2014.)

Praktični dio ispita položili su sljedeći studenti:

Ines Grgurinović 

Marija Prusnina

Slaven Prce 

Katica Maloča 

Gea Jurica 

Stanka Medak 

Marijana Leko

Mirjana Knežić  

Marija Zovko 

Marinela Kovčo 

Nina Burela 

Anamarija Bukmir

 

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (8.9.2014.)

Praktični dio ispita položili su sljedeći studenti:

Mateja Perić 

Višnja Novaković 

Meri Vlahović 

Anita Franjičević 

Mara Novak 

Matea Rajković 

Barbara Batarilo 

Mila Jurčević

Emanuela Vidačak 

Ivana Radš 

 

Studijske grupe