Languages

Ljudska prava i socijalni rad - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Ljudska prava i socijalni rad“ (10.09.2014.)

Popis studenata koji su položili ispit:

             Prezime, Ime   bodovi / ocjena

  1. Džeko, Kristina 14/2
  2. Džidić, Željko 12/2
  3. Franjić Tubić, Ana 15/3
  4. Maloča, Katica 19/5
  5. Mihaljević, Anamaria 14/2
  6. Stojić, Ana 16/3
  7. Šakić, Jelena 16/3

Studijske grupe