Languages

ANTI)ČKA FILOZOFIJA - Rezultati kolokvija1

Studij filozofije I. god.

Rezultati kolokvija1 iz Antičke filozofije, održanog 20. siječnja 2019.

 • Kolkvij1 su položili sljedeći:
 • ANDRIĆ, Dario
 • CVITANOVIĆ, Luka
 • __________________________________
 •  
 • Kolkvij1 nisu položili sljedeći:
 • KOPILAŠ, Anđela       
 • KREŠIĆ, Marko
 •  
 • ______________________
 • prof. dr. sc. Mate Buntić

 

 

Studijske grupe