Languages

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 - rezultati predroka

Rezultati predroka

 

    Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položili su:

Mirjana Milić                   

Marija Vego                    

Gabrijela Cakalin

Marija Dodig       

Petra Rajić                       

Marina Gilja                    

Luka Cvitanović  

Martina Antunović          

Lana Džidić                     

Iva Bevanda   

 

Usmeni dio ispita održat će se 10. veljače 2020. u 10:30.

 

Studijske grupe