Languages

Uvod u filozofiju - rezultati ispita održanog 4. 2. 2020.

Ispit iz kolegija Uvod u filozofiju održan 4. 2. 2020. položili su:

Bagarić, Mario

Upis ocjena održat će se u srijedu, 5. 2. 2020. u 12h, ured 46.

Svi studenti u navedenom terminu mogu vidjeti svoje radove.

 

Studijske grupe