Languages

Logika 2 - rezultati pismenog ispita održanog 5. 2. 2020.

Pismeni ispit iz kolegija Logika 2 održan 5. 2. 2020. nitko nije položio.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 17. 2. 2020. u 11:00h.

Studijske grupe