Languages

Suvremena geopolitika - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanoga 10.2.2020.

 

Položili su:

 

Mario Raguž

Roman Stjepanović

Mateja Soldo

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

 

Studijske grupe