Languages

Logika 1 i 2 - rezultati ispita održanog 19. 2. 2020.

Pismeni ispit iz kolegija Logika održan 19. 2. 2020. nitko nije položio.

Za konzultacije vezane za pismene ispite svi studenti se mogu obratiti predmetnom asistentu.

Termin usmenoga ispita bit će naknadno oglašen.

 

Studijske grupe