Languages

Socijalni rad s pojedincem - Rezultati ispita (8.9.2014.)

Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem su položili:

 

Ime i prezime

Ocjena

Bagarić Dragana

dobar 3

Batinić Katarina

dobar 3

Bošković Leo

dobar 3

Dominiković Ana

dobar 3

Ferenc Monika

dovoljan 2

Gojak Nera

dovoljan 2

Grabar Luka

odličan 5

Jažo Toni

vrlodobar 4

Jukić Andreja

vrlodobar 4

Jurić Ivana

vrlodobar 4

Lovrić Ivona dovoljan 2

Lučić Čović Sandra

odličan 5

Marević Ana

dovoljan 2

Marušić Ana

dovoljan 2

Mišić Ivana

dovoljan 2

Ostojić Ljubo

odličan 5

Prusac Dolores

dobar 3

Rajković Dragana

vrlodobar 4

Vasilj Marija

dovoljan 2

Zekić Marijana

dobar 3

Zorić Ante

vrlodobar 4

 

Studijske grupe