Languages

Informatika i statistika (21.02.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (21.02.2020.)

 

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Vedrana Kordić

Doris Bilandžić

Kata Leko

Finka Valjan

 

Praktični dio ispita održat će se u četvrtak, 27.02. u 12h u uredu 62.

Studijske grupe