Languages

Računarska lingvistika (24.02.)

Rezultati ispita iz kolegija Računarska lingvistika

 

Nitko nije položio.

 

Uvid u radove održat će se u utorak, 03.03.

Studijske grupe