Languages

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Medijska pismenost

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Medijska pismenost

 

Ispit su položili:

  1. 8895 (-3)
  2. 9121 (2)
  3. 8905 (2)
  4. 6408 (-4)
  5. 9070 (1-2) obvezan usmeni
  6. 8886 (1-2) obvezan usmeni
  7. 9021 (4)
  8. 9029 (2)
  9. 8359 (5)

Usmeni ispit, upis ocjena i uvid u radove održati će se u petak, 06.03.2020. u 10.30 sati u uredu 55.

Studijske grupe