Languages

dr. sc. Adrijana Vidić - obavijest o nastavi

Dr. sc. Adrijana Vidić će održati nastavu od 9. do 11. ožujka prema sljedećem rasporedu:

 

Visoki realizam

ponedjeljak 9. ožujka       8-12h (24)

utorak 10. ožujka              8-12h (12)

srijeda 11. ožujka              8-12 (27)

 

Studijske grupe