Languages

Doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas - obavijest o nastavi

Doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas će održati nastavu u ljetnom semestru iz kolegija Ruska književost prve polovice 20. stoljeća u sljedećim terminima:

 

23. ožujka     9-13h i 15-19h

24. ožujka     9-13h


20. travnja     9-13h i 15-19h

21. travnja     9-13h


25. svibnja    9-13h i 15-19h

26. svibnja    9-13h

Studijske grupe