Languages

Socijalni rad s grupom - rezultati ispita (15. 9.)

Rezultati ispita iz kolegija Socijalni rad s grupom, održanog 15. rujna 2014.

Položili su:

Ćuk, Mirela     1-2

Galić, Maja     2

Jukić, Ivana    2

Tadić, Mia      2

Zorić, Ante     2

Usmeni će se ispit održati u srijedu, 17. rujna, u 10 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe