Languages

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje - rezultati ispita (15. 9.)

Rezultati ispita iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje, održanog 15. rujna 2014.

Položili su:

Galić, Marija               2

Marević, Ana              3

Šimić, Anđela             2

Tomić, Katarina          2

Vidović, Miranda       3

Usmeni će se ispit održati u srijedu, 17. rujna, u 10 sati, kabinet br. 53.

Studijske grupe