Languages

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (22.5.2020.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika – 22.5.2020.

 

Pismeni dio ispita položili su:

Red. broj

Ime i prezime studenta

1

Mijo Keškić

2

Blanka Sivoljić

3

Matea Rudinica

4

Filipa Raič

5

Mia Anić

6

Marina Lubina

7

Matilda Marijanović

 

 

Studijske grupe