Languages

Obavijest o praćenju obrana doktorskih disertacija

1.      Doktorandice Jelene Jurčić zakazane za ponedjeljak, 29. lipnja 2020. u 10 sati

2.      Doktorandice Ljiljane Herceg zakazane za ponedjeljak, 29. lipnja 2020. u 12 sati

3.      Doktoranda Zvonimira Glavaša zakazane za ponedjeljak, 29. lipnja 2020. u 14 sati

 

Linkovi za pristup obrani bit će postavljeni 30.min prije obrane na web stranici fakulteta.

 

 

 

Studijske grupe