Languages

Oglas o usmenoj javnoj obrani na daljinu diplomskog rada kandidata Maria Vrhovca

Usmena javna obrana diplomskog rada na daljinu kandidata Maria Vrhovca na temu "Pojam bitka u Heideggerovu 'Pitanju o tehnici'" održat će se u četvrtak, 16. srpnja u 12h pred sljedećim povjerenstvom: 

dr. sc Ivica Musić, izv. prof., mentor
dr. sc. Mate Buntić, izv. prof., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Mate Penava, doc., član povjerenstva.
 
Obrani se može pristupiti preko sljedeće poveznice https://meet.google.com/sea-etne-iry

Studijske grupe