Languages

Obavijest o praćenju obrana doktorskih disertacija

1.      Doktoranda Gorana Mijočevića zakazane za petak, 17. srpnja 2020. u 11 sati

2.      Doktorandice Marijane Galić zakazane za ponedjeljak, 20. srpnja 2020. u 12 sati

3.      Doktoranda Asima Šahinpašića zakazane za ponedjeljak, 20. srpnja 2020. u 13 sati

                Linkovi za pristup obrani bit će postavljeni 30.min prije obrana.

Studijske grupe