Languages

Socijalni rad s osobama s invaliditetom - rezultati ispita (15.9.2014.)

Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom su položili:

Mihaljević Milena       2

Sandra Lučić Čović    2

Sonja Dragoje            2

Paula Ćerlek              2

 

Studijske grupe