Languages

Odgađaju se izvanredni ispitni rokovi predviđeni 29.rujna kod prof.dr. Gordane Iličić

Izvanredni ispitni rokovi iz kolegija kod prof.dr. Gordane Iličić predviđeni za održavanje 29.rujna se odgađaju. Obavijest o novome terminu ispita biti će oglašena naknadno.

Studijske grupe