Languages

Obrana završnog rada

Javna obrana završnog rada studentice Anamarije Čičmir  "Promjene u razumijevanju državnosti i suvereniteta u procesu europskih integracija", pod mentorstvom doc. dr. sc. Domagoja Galića, održat će se 30. rujna u 14 sati putem google meet sastanka. Poveznica za pristup je:

https://meet.google.com/siw-dizr-fmk

Studijske grupe