Languages

Jezične vježbe - rezultati

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila je ANDREA ŠĆEPANOVIĆ.

Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položila je ŽELJANA TOPIĆ.

Pismeni dio ispita iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položio je ANDRIJA ŠEGO.

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 19. rujna 2014., u 10 sati.

Studijske grupe