Languages

Modeli demokracije u podijeljenim društvima – obavijest o predavanju

Predavanje iz kolegija Modeli demokracije u podijeljenim društvima biti će u četvrtak, 15. listopada u 8.00 sati, učionica 25.

Studijske grupe