Languages

Obavijest o upisu ocjena kod doc. dr. sc. Miroslava Vasilja

Doc. dr. sc. Miroslav Vasilj održat će potpise za odslušana predavanja i upis ocjena u indekse za ispitne rokove: izvanredni proljetni održan u svibnju, dva ljetnja održana u lipnju, dva jesenska održana u rujnu kao i za izvanredni ispitni rok u rujnu u srijedu 14. listopada 2020. u 13.30 sati u Medijskom centru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Molimo sve studente da ne stvaraju gužve te da na upis ocjena predstavnik godine ili jedan od studenata donese veći broj indeksa sa studijske grupe odjednom.  

Studijske grupe