Languages

Politička ekonomija - uvodno predavanje

Uvodno predavanje iz kolegija "Politička ekonomija" održat će se u srijedu, 14. listopada, u 9:45 sati, učionica 25.

Studijske grupe