Languages

Politički sustav Izraela - najava predavanja

Predavanje iz kolegija Politički sustav Izraela biti će u ponedjeljak, 19. listopada od 8.15 sati, uz pomoć google meet alata. Pristupni podatci za sastanak su: https://meet.google.com/eem-uhvu-rbt

Studijske grupe