Languages

Dodatni ispitni rok - Raspored

Politologija – dodatni ispitni rok 2020.

Naziv kolegija

 

Termin ispita

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

 

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

 

Sistematska sociologija

27.10. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 

Politička ekonomija

28.10. u 9:30 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

 

Uvod u političku znanost 2

 

Novovjekovna politička filozofija

28.10. u 8 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

27.10. u 10 sati

Akademsko pismo

 

Engleski jezik 1

30.10. u 18 sati

Engleski jezik 2

30.10. u 18 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

 

Moderna i suvremena povijest Europe

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

28.10. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

30.10. u 11:30 sati

Političke doktrine i ideologije

27.10. u 13:15 sati

Javne politike

29.10. u 11 sati

Uvod u političku etiku

 

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

27.10. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 2

30.10. u 11:30 sati

Teorije države

26.10. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

27.10. u 13:15 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

 

Politički marketing

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

27.10. u 13:15 sati

Suvremena političko-filozofska misao

 

Povijest diplomacije

27.10. u 13:15 sati

Političke stranke

29.10. u 10:30 sati

Izborni sustavi

29.10. u 10:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

30.10. u 11:30 sati

Mediji i politika

28.10. u 13 sati

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

28.10. u 9:30 sati

Politička psihologija

 

Komparativna politika

28.10. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

28.10. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

29.10. u 11:15 sati

Teorija i praksa diplomacije I (stari)

27.10. u 13:15 sati

Teorija i praksa diplomacije II (stari)

27.10. u 13:15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

27.10. u 10 sati

Znanost o upravi

27.10. u 12:15 sati

Politike proširenja EU

30.10. u 11:30 sati

Europska unija: organizacija i sustavi (stari)

30.10. u 11:30 sati

Politička demografija

28.10. u 15 sati

Politički sustav Izraela

28.10. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

29.10. u 11 sati

Komparativni politički sustavi

28.10. u 9 sati

Pravo Europske unije

28.10. u 9 sati

Suvremena geopolitika

29.10. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

30.10. u 11:30 sati

Suvremena diplomacija

30.10. u 11:30 sati

Vojna povijest

28.10. u 15 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi (stari)

28.10. u 9:30 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

27.10. u 10 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

28.10. u 9 sati

Lokalna samouprava

27.10 u 12:15 sati

Politička kultura

27.10. u 12:15 sati

Političko predstavljanje

27.10. u 13:15 sati

Znanost o miru

29.10. u 12 sati

Feminističke teorije

27.10. u 12:15 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

29.10. u 11 sati

Teorije nacije i nacionalizma (stari)

29.10. u 11 sati

Suvremene politološke teorije

29.10. u 12 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH (stari)

 

 

 

Studijske grupe