Languages

Apsolventski ispitni rokovi na Studiju novinarstva

 

Naziv kolegija

Vrijeme održavanja ispita

Preddiplomski Studij

  1. sem

 

Uvod u znanost o novinarstvu

28.10. u 10h

Komunikologija

28.10. u 10:30h

Hrvatski jezik – jezične vježbe

 

Pregled povijesti filozofije

28.10. u 16h

Informatika

26.10. u 10h

Engleski jezik I

30.10. u 18h

Njemački jezik I

 

Francuski jezik I

 

Osnove online novinarstva

26.10. u 10h

Povijest religija

 

 

  1. sem

 

Politički sustavi

28.10. u 09h

Novi mediji

26.10. u 10h

Znanstvena metodologija

 

Tehnike pisanja u novinarstvu

28.10. u 10h

Osnove kulture izražavanja

hrvatskog jezika

 

Engleski jezik II

30.10. u 18h

Njemački jezik II

 

Francuski jezik II

 

Fotonovinarstvo

26.10. u 10h

Društvena odgovornost i mediji

 

Mediji i rodne uloge

26.10. u 11:30h

 

  1. sem 

 

Političko komuniciranje

28.10. u 14h

Sociologija medija

 

Filozofska antropologija i etika

26.10. u 15h

Portali i društvene mreže

28.10 u 17h

Agencijsko novinarstvo 

 

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

 

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

 

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

28.10. u 11h

Suvremeno novinarstvo i njegovi utjecaji

 

 

  1. sem

 

Tisak I

 

Radio I

29.10. u 15h

Televizija I

29.10. u 09h

Medijska pismenost

 

Konvergencija medija

30.10. u 12h

Povijest novinarstva

26.10. u 11:30h

Retorika

29.10. u 12h

Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

28.10. u 11h

Politička filozofija 

 

 

  1. sem

 

Tisak II.(practicum)

 

Radio II.(practicum)

31.10. u 09:30h

Televizija II.(practicum)

29.10. u 09h

Novinarska etika

 

Međunarodni politički   odnosi 

31.10. u 09:30h 

Mediji i nasilje

30.09. u 09h

Lingvistička analiza hrvatskoga i engleskoga medijskog diskursa

 

Uvod u teoriju države i prava

26.10. u 16h

Istraživačko novinarstvo

 

 

  1. sem

 

Medijsko pravo

28.10. u 09h

Odnosi s javnošću

28.10. u 10:30h

Korporativna komunikacija

27.10. u 16h 

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

 

 Javni nastup

28.10. u 14h

Politička povijest

28.10. u 11h

 

Diplomski Studij

  1. sem

 

 

Međunarodni odnosi i euroatlanska integriranja

31.10. u 09:30h

Teorije masovnih medija

28.10. u 09h

Internet komunikacije

26.10. u 10h

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

27.10. u 10h

Medijska analitika

30.10. u 12h

Identitet i imidž države

28.10. u 10:30h

Sportsko novinarstvo

28.10. u 10h

Klasične teorije društvenog razvoja

 

 

  1. sem

 

Medijska semiotika

30.10. u 12h

Mediji u procesu globalizacije

29.10. u 09h

Esej i druge diskurzivne vrste

29.10. u 17h 

Politički marketing

28.10. u 14h

Mediji i popularna kultura

 

Interkulturalno komuniciranje

28.10. u 10:30h

Politička povijest

 

Suvremene teorije društvenog razvoja

 

Mediji i odgoj

 

Poslovna i komunikacijska etika

 

Psihologija medija

 

Mediji i terorizam

 

  1. sem

 

 

Online novinarstvo

26.10. u 10h

Interpersonalna komunikacija

28.10. u 10:30h

Tisak III. (novinarska praksa)

 

Televizija III. (novinarska praksa)

29.09. u 09h

Glasnogovorništvo

28.10. u 09h

Marketing

 

Javnost i okoliš

 

Politički odnosi s javnošću

28.10. u 14h

Projekti EU fondova

 

 

  1. sem

 

Holističko komuniciranje

30.10. u 12h

Radio III. (novinarska praksa)

29.10. u 15h

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

27.10. u 16h

Cyberpolitika, identiteti i komunikacijske inovacije

26.10. u 10h

Upravljanje projektima

30.10. u 09h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

29.09. u 10h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

28.10. u 09h

 

Studijske grupe