Languages

Link za online obranu završnog rada

Online obrana završnoga rada studentice Maje Ljilja održat će se u petak (sutra) 30. listopada. u 12h na sljedećoj poveznici: meet.google.com/bju-wjux-dxv

Studijske grupe