Languages

Socijalna medicina - rezultati ispita

Socijalna medicina

 

         Pismeni dio položili su:

 

 

1.        4397

2.        4387

3.        3132

4.        4371

5.        4364

6.        5912

7.        4400

8.        2280

9.         4411

10.                4402

11.                4376

12.                4775

13.                4884

14.                4424

15.                5085

16.                4792

17.                4479

18.                4404

19.                1887

 

 

 

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 23.09.2014.  u 13:30h

Svi studenti mogu provjeriti svoje pismene radove.

 

Studijske grupe