Languages

Komunikologija - odgoda predavanja

Komunikologija – odgoda predavanja

Predavanje iz kolegija Komunikologija predviđeno za 11.11.2020.  odgađa se zbog sjednice ZNV Filozofskog fakulteta. Termini nadoknade  bit će definirani sljedeći tjedan.

Studijske grupe