Languages

Link za online obtenu Lorene Scmuh

Online obrane završnog rada " Rodni stereotipi u reklamama- Komparativna analiza reklamnih kampanja" studentice Lorene Schmuch.

meet.google.com/nzv-fzua-bxi

Studijske grupe