Languages

Rezultati: Uvod u studij njemačkog jezika, Semantika

Sljedeći studenti su položili pismeni ispit:

Uvod u studij njemačkog jezika:

Ružica Šeremet

Semantika:

Krešimir Dedić                  

Gordan Smoljan              

Mirko Matković        

Matea Ramljak                 

Karolina Šimunić             

Josipa Kasalo                     

Blanka Bošnjak      

Ivica Miličević                   

Katarina Božić                           

          

                     

 

 

Studijske grupe