Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Nikoline Obardović

Socijalni razvoj I socijalno planiranje:
- Azinovic Goran, dovoljan 2
- Bandic Ivan, vrlo dobar 4
- Cavar Suzana, dobar 3
- Filipovic Danijela, vrlo dobar 4
- Prce Ana Marija, dobar 3
- Dalmatin Ines, Kmetovic Kralj Nikolina, Markovic Mirela, Palameta Ana I
Soldo Dijana, nedovoljan 1

Socijalna politika I socijalni menadzment:
- Grgurinovic Ines, dovoljan 2

Socijalna politika u BiH:
- Nedovoljan (1) su dobili: Markovic Martina, Filipovic Danijela, Ilic
Josipa, Palameta Ana, Prce Ana Marija i Rogic Ivana.
- Dovoljan (2) su dobili: Azinovic Goran, Bezovan Ana, Cutuk Zeljana, Galir
Anamarija, Kmetovic Kralj Nikolina, Naletilic Andrijana, Naletilic Josip,
Sunjic Tea, Vukadin Marinela I Zeljko Ana.

Studijske grupe