Languages

Rezultati ispita iz kolegija Socijalna psihologija

Rezultati iz kolegija Socijalna psihologija

Ispit koji je održan 4.9.2014 položili su:

1. Marija-Goreti Ćorić  5
2. Marina Stipić   5
3. Marina Mišura     5
4. Ana Dominiković  4
5. Tomislav Vidović  4
6. Goran Pandža   3
7. Katarina Bošnjak  3
8. Nikolina Nikolac  3
9. Ivana Begić (4382)  3
10. Toni Jažo   3
11. Lucijana Ivković (4774) 3
12. Ivka Vukša    3
13. Martina Mandić  2
14. Ivana Kolak   2
15. Vilma Mima Herceg  2
16. Mirjana Knežić  2
17. Ante Jurišić   2
18. Josipa Vujčić   2
19. Ivona Kordić   2
20. Adriana Vračević  2
21. Damir Musa   2
22. Marina Dolić   2
23. Beatta Zovko   2
24. Lana Vrankić (4415)  2
25. Ivan Ćorić   2
26. Matea Karamatić  2
27. Leo Bošković   2
28. Marija Galić   2
29. Ivana Jukić   2

N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
 

Studijske grupe