Languages

Rezultati ispita iz kolegija Osnove psihologije

Rezultati ispita iz kolegija Osnove psihologije

Ispit iz kolegija Osnove psihologije koji je održan 04.09.2014.  položili su:

1. Anđela Šimić    5 
2. Ivana Brzica    4
3. Katica Babić    4
4. Vivijen Ćemeraš   4
5. Lana Vrankić (4415)  3
6. Ivana Karin    2
7. Beatta Zovko    2
8. Martina Raguž   2
9. Branka Jukić    2

 

Studijske grupe