Languages

Rezultati ispita iz kolegija Sustavi za organizaciju znanja, 10.02.

Rezultati ispita iz kolegija Sustavi za organizaciju znanja(10.02.)

Pismeni dio ispita su položili sljedeći studenti:

Luka  Kožul
Ana Rajić
Antonija Karačić
Antonio Raguž
Anja Lončar
Ivan Lučić
Ivan  Bošnjak-Matić
Ivana Krezić
Ivana Filipović
Ivo Curić
Kristijan Jarak
Luka Stanislav Kordić
Marijana  Marić
Mario Maglica
Marko Banović
Martina Biljaka
Martina  Markanović
Matea Dragičević
Matej Čolak
Stipe Suton

 

Studijske grupe