Languages

Logika 1 - rezultati ispita održanog 16. 2. 2021.

Pismeni ispit iz kolegija Logika održan 16. 2. 2021. nitko nije položio.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 22. 2. 2021. u 11:00h.

 

Studijske grupe