Languages

Rezultati diktata: S.Nj.J. 3,4,5,6

Diktat su položili sljedeći studenti:

 

S.NJ.J.3:

1. Matea Ramljak*

2. Matej Mabić*

S.NJ.J.4:

1. Gabriela Lovrić

2. Mario Rezić

3. Domagoj Draškić

4. Krešimir Dedić

5. Patricija Mihaljević

6. Patricija Lebo

7. Patricija Šimunić

8. Ivana Bokšić

9. Ana Marija Lijović

10.Gabrijel Letica

11. Klara Matić

12. Sandra Brekalo

13. Jelena Čota

14. Nikolina Lučič*

 

S.NJ.J.5:

_________

 

S.NJ.J.6:

1. Anamarija Krtalić

2. Andrea Bevanda

PISMENI ISPIT: u utorak, 23. rujna 2014., u 11.00 sati u učionici br. 27.

Studijske grupe