Languages

Suvremena geopolitika - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanog 26.2.2021.

Položili su sljedeći studenti:

Božena Šarac

Stjepan Bukvić

Studijske grupe