Languages

Obavijest studentima druge godine dvopredmetnog studija hrvatskog jezika i književnosti

Mole se svi studenti druge godine dvopredmetnog studija hrvatskog jezika i književnosti da dostave svoje indekse u studentsku referadu najkasnije do petka 21. 3. 2014. god. zbog usklađivanja ects bodova.

Studijske grupe